Konkursi

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Objavio: dana 27.04.2016 u Konkursi | Komentari su isključeni na JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti: Novi dizajn proizvoda i ambalaže; Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa; Poboljšanje postojećih i razvoj novih...

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNOJ INSTITUCIONALNOJ INFRASTRUKTURI

Objavio: dana 27.04.2016 u Konkursi, Programi podrške | Komentari su isključeni na JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNOJ INSTITUCIONALNOJ INFRASTRUKTURI

JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU POSLOVNOJ INSTITUCIONALNOJ INFRASTRUKTURI

Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi (Program) sprovodi Razvojna agencija Srbije (RAS) u skladu sa Programom rada RAS za 2016. godinu. Podnosioci prijave projekta Pravo na podnošenje prijava projekata imaju: Klasteri, poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi, akreditovane regionalne razvojne agencije, udruženja, zadruge, privredne komore, (koji mogu učestvovati samostalno ili u konzorcijumu kao vodeći partner ili partner), kao i naučno istraživačke organizacije, instituti i fakulteti (NIO), (koji mogu učestvovati samo kao partner u okviru konzorcijuma,...

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE POČETNICIMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA – START-UP

Objavio: dana 21.04.2016 u Konkursi, Programi podrške | Komentari su isključeni na JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE POČETNICIMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA – START-UP

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA). Opšti cilj Projekta je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnika. Paket podrške obuhvata: realizaciju obuka,...

Pročitaj više

Javni poziv za projekte za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016.

Objavio: dana 10.02.2016 u Konkursi | Komentari su isključeni na Javni poziv za projekte za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016.

Republika Srbija MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu I) Podnosilac prijave projekta Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu projekta. II) Visina sredstava za realizaciju...

Pročitaj više

Završena realizacija Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Objavio: dana 09.12.2015 u Konkursi | Komentari su isključeni na Završena realizacija Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini je zatvoren, nakon što su sredstva koja su opredeljena za realizaciju ovog Programa, u iznosu od 200.000.000,00 RSD utrošena. Zbog velike zainteresovanosti, Ministarstvo privrede razmatra mogućnosti da se obezbede dodatna sredstva po ovom Programu u 2015. godini i da se program nastavi. Ukoliko ne bude bilo pomenutih mogućnosti, svi zainteresovani će moći da učestvuju u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme koji se planira za 2016. godinu, a za...

Pročitaj više

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme

Objavio: dana 17.11.2015 u Konkursi | Komentari su isključeni na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru  PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama: ERSTE BANK AD, Novi Sad BANCA INTESA AD, Beograd SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD, Beograd UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Beograd PROCREDIT BANK AD, Beograd Ukupno...

Pročitaj više

Javni poziv za davanje koncesije – ZATVOREN

Objavio: dana 21.08.2015 u Konkursi | Komentari su isključeni na Javni poziv za davanje koncesije – ZATVOREN

Javni poziv za davanje koncesije – ZATVOREN

Na osnovu člana 44 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011), člana 20 Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom Niškog regiona broj 2669/2013-01 od 19.07.2013. godine, Zapisnika o otvaranju ponuda, kao i Odluka stručnog tima od 09.11.2015. i 23.11.2015. o Zahtevu za dopunu ponude, Regionalna razvojna agencija Jug, u svojstvu Javnog tela u postupku sprovođenja međunarodnog Javnog poziva za davanje koncesije, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije broj 46, od 28.05.2015, donosi...

Pročitaj više
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes