Uncategorized

Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša za 2018. godinu.

Objavio: dana 14.08.2018 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša za 2018. godinu.

Grad Niš je dana 09.08.2018. godine objavio Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu.   U dnu teksta možete pronaći tekst Javnog poziva, kao i prateću dokumentaciju za svaku od 5 ponuđenih mera.   Rok za dostavlјanje prijava je 01.10.2018. godine, s tim da će prvo otvaranje prispelih prijava biti 15 dana nakon objavlјivanja Javnog poziva, a zatim će se na svakih 15 dana sukcesivno odlučivati, do isteka roka dana 01.10.2018. godine ili do utroška sredstava.   Poziv i prateću...

Pročitaj više

Javni poziv za davanje koncesije – 02/2015 – ZATVOREN!

Objavio: dana 26.05.2016 u Slider, Uncategorized | Komentari su isključeni na Javni poziv za davanje koncesije – 02/2015 – ZATVOREN!

Saopštenje za javnost   Saglasno odredbama člana 20. Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i člana 35. Zakona o javnim nabavkama, u postupku izbora koncesionara za izgradnju i upravljanje Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš, a  po  završetku roka utvrđenog javnim pozivom, kao i zakonskog roka za donošenje odluke o izboru koncesionara, ispunjeni su uslovi za pokretanje Pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva, jer kompanije koje su ispunile tražene uslove u pretkvalifikacionom postupku (Konzorcijum Urbaser S.A. – Visokogradnja...

Pročitaj više

Investicioni forum u Sofiji

Objavio: dana 06.05.2015 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Investicioni forum u Sofiji

U okviru projekta Informejšn bridž – projekta koji se sprovodi u okviru IPA Programa Prekogranične saradnje Bugarska-Srbija u Sofiji će 20. maja biti održan Investicioni forum, između poslovnih subjekata iz pograničnih regiona Bugarske i Srbije. Organizatori Investicionog foruma su Regionalna razvojna agencija Jug iz Niša i Severno-američka privredna komora, ogranak Sofija, iz Sofije koji su ujedno i partneri na ovom projektu. Cilj Investicionog foruma u Sofiji je upoznavanje sa uslovima poslovanja u pograničnim oblastima Bugarske i Srbije, kao i Slobodnoj Zoni Pirot. Teme za...

Pročitaj više

Skupština Grada Niša donela odluku o usvajanju Koncesionog akta Keleš

Objavio: dana 29.12.2014 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Skupština Grada Niša donela odluku o usvajanju Koncesionog akta Keleš

Skupština Grada Niša je na sednici održanoj 26.12.2014. godine donela Odluku o usvajanju Predloga koncesionog akta izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom Keleš i Studije opravdanosti davanja koncesije.   Trenutno je u toku procedura usvajanja koncesione dokumentacije svih skupština lokalnih samouprava članica Niškog Regiona za upravljanje otpadom, čime će Predlog koncesionog akta postati Koncesioni akt i stvoriće se uslovi za izradu tenderske dokumentacije i nacrta javnog...

Pročitaj više

Ruralni razvoj: efektivno upravljanje zemljištem

Objavio: dana 12.11.2013 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Ruralni razvoj: efektivno upravljanje zemljištem

U okviru projekta Ruralni razvoj: efektivno upravljanje zemljištem koga finansira Evropska Unija i Nemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi ga Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u periodu od 25. septembra do 3. oktobra 2013 godine sprovedeno je Studijsko putovanje na koje je ispred RRA Jug bila pozvana Tamara Živadinović, Menadžerka sektora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Cilj ove posete je bio upoznavanje sa sistemom ruralnog razvoja i komasacije koja je u službi integrisanog ruralnog razvoja u tri nemačke savezne...

Pročitaj više

Oblačinska višnja – Registracija proizvoda sa geografskim poreklom

Objavio: dana 12.11.2013 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Oblačinska višnja – Registracija proizvoda sa geografskim poreklom

Implementacija – Sektor za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, RRA Jug U cilju poboljšanja pozicioniranja specifičnih proizvoda sa teritorije koju pokriva, i kako bi pomogla stvaranju proizvoda sa dodatom vrednošću u Južnoj Srbiji, RRA Jug je započela proces registracije Oblačinske višnje kao proizvoda sa geografskim poreklom/ imenom porekla. Projekat za ovu aktivnost je definisan ugovorom koji je potpisan između tri strane – Regionalne razvojne Agencije Jug, kao izvođača posla i ZZ Oblačinska višnja i Opštine Merošina kao naručilaca posla, u cilju definisanja...

Pročitaj više

Potpisan Ugovor o implmentaciji regionalnog plana upravljanja otpadom niškog regiona

Objavio: dana 18.07.2013 u Uncategorized | Komentari su isključeni na Potpisan Ugovor o implmentaciji regionalnog plana upravljanja otpadom niškog regiona

17.07.2013 godine potpisan je od strane svih jedinica lokalne samouprave članica Niškog regiona za upravljanje otpadom – Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom niškog regiona. Ugovor su potpisali Gradonačelnik Niša, kao i Predsednici opština Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Merošina, Doljevac i Gadžin Han. Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora usvojile su jednoglasno sve Skupštine opština, kao i Skupština grada Niša. Inače, značaj realizacije Regionalnog plana upravljanja otpadom za Niški region...

Pročitaj više
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes