Vesti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavio: dana 08.06.2015 u Vesti | Komentari su isključeni na Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/12) Regionalna razvojna agencija „JUG“ doo Niš objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći za potrebe „RRA JUG“ doo Niš u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći za potrebe „RRA JUG“ doo Niš br. 01/2015 Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Regionalna razvojna agencija „JUG“, ul. Obrenovićeva 38, www.rra-jug.rs Vrsta naručioca: javno preduzeće. Za dobra i usluge, opis...

Pročitaj više

Tender za „Keleš“ objavljen na evropskom sajtu za tendere Tenders Electronic Daily

Objavio: dana 05.06.2015 u Vesti | Komentari su isključeni na Tender za „Keleš“ objavljen na evropskom sajtu za tendere Tenders Electronic Daily

Tender za „Keleš“ objavljen na evropskom sajtu za tendere Tenders Electronic Daily

Međunarodni javni poziv za davanje koncesije za izgradnju i upravljanje Regionalnim centrom za upravljanje otpadom „Keleš“ i pet transfer stanica, objavljen je na potralu javnih nabavki Evropske Unije – Tenders electronic daily.   Tekst poziva možete pogledati na sledećem linku http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191886-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=1   Share

Pročitaj više

Drugi Biznis forum

Objavio: dana 26.05.2015 u Vesti | Komentari su isključeni na Drugi Biznis forum

Regionalna razvojna agencija JUG i Severno-Američko Bugarska Privredna Komora, ogranak Sofija realizuju projekat “Information Bridge”, koji se kofinansira od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. U okviru dosadašnjih projektnih aktivnosti održan je prvi “Biznis forum“ u Sofiji tokom maja 2015.godine, na kojem su učešće uzeli privrednici iz Nišavskog i Pirotskog regiona, kao i privrednici iz Bugarske. Drugi ‘’Biznis Forum’’ će biti organizovan u Nišu, 5. juna 2015. godine i na njemu će privrednici imati priliku da...

Pročitaj više

Uskoro javni poziv za koncesiju nad Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš

Objavio: dana 07.05.2015 u Vesti | Komentari su isključeni na Uskoro javni poziv za koncesiju nad Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš

Gradsko veće grada Niša prihvatilo inicijativu Regionalne razvojne agencije Jug za pokretanje i realizaciju postupka JPP u smislu Zakona o JPP i koncesijama za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za davanje koncesije za izgradnju i upravljanje Regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš i pet transfer stanica. Preuzmite: Odluka Gradskog Veca za tender za Keleš (1.07MB) Datum objave: 07/05/2015 Opis: Share

Pročitaj više

Poziv za podnošenje ponuda za prikupljanje ponuda u javnoj nabavci male vrednosti

Objavio: dana 06.05.2015 u Konkursi, Vesti | Komentari su isključeni na Poziv za podnošenje ponuda za prikupljanje ponuda u javnoj nabavci male vrednosti

Na osnovu člana 60. st. 1. tač. 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/12) Regionalna razvojna agencije Jug doo Niš objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za prikupljanje ponuda u javnoj nabavci male vrednosti Predmet javne nabavke je nabavka usluga – Usluge povezane sa inostranom ekomsnomskom moći, JN 01/2015 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: ; 75211200   pod nazivom – Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći. Pravo učešća imaju svi ponuđači, koji ispunjavaju uslove u postupku iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama...

Pročitaj više

Vlada Srbije odobrila Koncesioni akt za RCZUO Keleš

Objavio: dana 10.12.2014 u Vesti | Komentari su isključeni na Vlada Srbije odobrila Koncesioni akt za RCZUO Keleš

Komisija za Javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije je, na sednici održanoj 09.12.2014. godine, razmotrila Predlog koncesionog akta i Studiju opravdanosti koncesije za Regionalni centar za upravljanje otpadom i dala pozitivno mišljenje da se predmetni projekat i predloženi poslovni model može realizovati u formi javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. U nastavku možete preuzeti sledeća dokumenta: Preuzmite: Mišljenje komisije za JPP (716.04KB) Datum objave: 31/12/2014 Opis:

Pročitaj više

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavio: dana 25.06.2014 u Vesti | Komentari su isključeni na Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Regionalna razvojna agencija Jug je zaključila „Ugovor o uslugama povezanim sa inostranom ekonomskom moći“. Obaveštenje možete preuzeti ovde.     Share

Pročitaj više
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes