Eta gradovi

O PROJEKTU

 

Cilj projekta Eta gradovi

Cilj projekta Eta gradovi je Informisanje i podizanje svesti u javnosti Srbije o postojećem građevinskom fondu, potrošnji energije u različitim tipovima zgrada i potencijalnim investicionim i neinvesticionim merama za poboljšanje energetske efikasnosti.

Ovakva sveobuhvatna kampanja infomisanja, na osnovu evropskih iskustava, najefikasnije se implementira uz pomoć lokalne samouprave, koja ima najneposredniju vezu sa građanima i u čijoj su nadležnosti „komunalna“ pitanja, kao što je stanje zgrada i objekata.

Metodi projekta Eta gradovi

U svakom od tri srpska regiona (jugoistočna Srbija, zapadna Srbija, Vojvodina), posebno koordinaciono telo podržava kampanju u organizacionom smislu. Regionalni tehnički timovi zaduženi su za konkretnu energetsku analizu i termografsku dokumentaciju lokalnih stambenih zgrada. Energetski pasoši će biti izdati za određene lokalne objekte, a objaviće se i potencijalne mere za postizanje energetske efikasnosti. Na lokalnom nivou, uprave gradova učesnika igraju ključnu ulogu aktivno podržavajući planiranje i organizaciju i obezbeđujući potrebne resurse.

Sprovođenje kampanje u svakoj od uključenih opština sastoji se od tri ključna elementa.

Prvo, predstavljanje rezultata energetskih analiza lokalnih objekata i termografije građanima i lokalnim zainteresovanim stranama.

Drugo, javna debata u svakoj opštini u vezi sa prethodno predstavljenim rezultatima koja omogućava razmenu ideja između građana, stručnjaka za energetsku efikasnost, lokalnih samouprava, preduzeća i drugih zainteresovanih strana, o investicionim i neinvesticionim merama za poboljšanje energetske efikasnosti. Na osnovu stečenog iskustva širom Evrope, takav pristup se pokazao kao veoma plodan i izuzetno atraktivan, kako za građane, tako i za preduzeća koja se bave relevantnim delatnostima.

Treće, implementacija konkretnih mera iz oblasti energetske efikasnosti koju samostalno obavlja opštinska uprava u svojoj opštini.

Rezultati projekta Eta gradovi

Kampanja za informisanje i podizanje svesti pruža podsticaj svim pojedinačnim vlasnicima ili stanarima da naprave spostvenu preciznu procenu energetske efikasnosti svoje zgrade, na osnovu sličnosti sa različitim referentnim objektima, i istovremeno pruža priliku lokalnim upravama, Vladi Republike Srbije i učesnicima na tržištu da imaju uvid u procenu mogućih ušteda na osnovu globalne procene (obračuna) stanja zgrada u Srbiji.

Zašto Eta u mom gradu?

Kampanja ima sledeći značaj za vašu opštinu:

 • Znanje i iskustvo građana za poboljšanje energetske efikasnosti u njihovim zgradama,
 • Opšti pregled podataka o tipovima objekata i odgovarajućim osobinama potrošnje energije u vašoj zajednici,
 • Pouzdani i jasni podaci raspoloživi u svrhu razvoja akcionog plana za energetsku efikasnost,
 • Podaci i akcioni plan za predstavljenje razumnih i realističnih predloga za podršku nacionalnim i EU fondovima i donatorima.

Kampanja će se sprovoditi, u periodu od juna 2012. godine do avgusta 2013. godine, u tri regiona – jugoistočnoj Srbiji, zapadnoj Srbiji i AP Vojvodini (10 gradova po regionu). Iz regiona Južne i Istočne Srbije na projektu „Eta Gradovi“ učestvovaće sledeći gradovi i opštine: Niš, Pirot, Prokuplje, Aleksinac, Smederevo, Smederevska Palanka, Bor, Knjaževac, Vlasotince i Vranje.

Da bi se uspešno sprovela ova kampanja, razni timovi zainteresovanih strana će biti uključeni i u pripremu i u realizaciju. U svakom od tri srpska regiona (jugoistočna Srbija, zapadna Srbija, Vojvodina), koordinaciono telo podržava kampanju u organizacionom smislu. Regionalni tehnički timovi zaduženi su za konkretnu energetsku analizu i termografsku dokumentaciju lokalnih stambenih zgrada. Energetski pasoši će biti izdati za određene lokalne objekte, a objaviće se i potencijalne mere za postizanje energetske efikasnosti. Na lokalnom nivou, uprave gradova učesnika igraju ključnu ulogu jer aktivno podržavanju planiranje i organizaciju i obezbeđuju resurse.

Regionalna razvojna agencija “Jug”, kao rukovodilac regionalnog koordinacionog tima koordiniše sve aktivnosti na teritoriji Južne i Istočne Srbije, dok pruža podršku i rukovodi aktivnostima na teritoriji Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga iz kojeg učestvuju na projektu 4 grada/opštine: Niš, Pirot, Prokuplje i Aleksinac.

eta-1

KORISTI OD ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Energetska efikasnost objekta postaje njegova bitna prednost na tržištu nekretnina. Ali postoje i mnoge konkretne beneficije poboljšane energetske efikasnosti.

Za investitore*:

 1. Racionalna investicija (privatni sektor i javni sektor)
 2. Adekvatan stepen povrata uloženih sredstava (privatni sektor i javni sektor)
 3. Rešavanje zahteva građana na najkvalitetniji mogući način (javni sektor)
 4. Investiciono održavanje najvišeg nivoa (javni sektor)

Investitori radova na postizanju energetske efikasnosti mogu biti:

 1. Privatni investitor ili Državna uprava / javni sektor (npr.javna stambena preduzeća za održavanje stambenih zgrada)
 2. Vlasnici stanova: samostalno ili uz subvencije države
 3. Republika Srbija

Za građane:

 1. Trajno umanjenje poreza na imovinu 50%
 2. Subvencija države u procesu izvođenja radova koji doprinose povećanju energetske efikasnosti u vidu beskamatnih kredita ili kredita sa niskom kamatnom stopom

Za državu:

 1. Lakši pristup fondovima, i manji rizik ukoliko se dobijena sredstva koriste za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata kojima gazduje državna uprava, odnosno javni sektor ili stambenim zgradama, čije održavanje je u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada povereno javnim preduzećima za održavanje stambenih zgrada.

Znatna ušteda sredstava usled obaveze izbora najpovoljnijih ponuđača u postupku javnih nabavki od strane državne uprave odnosno javnog sektora.

*u slučaju donošenja novog Zakona o održavanju stambenih zgrada i smanjenja broja vlasnika čija saglasnost je neophodna za pripajanje dela zajedničkih prostorija, preimenovanje, odnosno sanaciju krova sa ciljem izgradnje-dogradnje odnosno adaptacije novog stana.

eta-2

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes