Informacije

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i jedinicama lokalne samouprave i osnivačima RRA u vezi sa:

 1. start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;
 2. nacionalnim programima za podršku MSPP;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP;
 4. pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;
 5. informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništvaˮ (EEN mrežu) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, i dr.;
 6. udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;
 10. informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSPP.
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes