Jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za razvoj politika podrške kreativnim industrijama

Lider projekta: Grupa za kreativnu ekonomiju, Beograd

Rukovodilac projekta: mr Hristina Mikić, direktor Grupe za kreativnu ekonomiju
Međunarodni konsultant: David Throsby, Macquarie univezitet u Sidneju, Australija

Eksperti: dr Dejan Molnar, dr Maja Jandrić, dr Hazim Begagić, Biljana Gligorić, mr Ksenija Marković, Dalibor Bubnjević, dr Petya Koleva i dr.

Vreme trajanja projekta: 1. April 2015- 30. Jun 2016. Godine

Podršku za realizaciju projekta pružio UNESCO, Pariz

Web adresa projekta: http://www.kreativnaekonomija.com/kgs-2

Partneri na projektu:

Regionalna razvojna agencija JUG, Niš – kordinator: Ivan Petković ivan.petkovic@rra-jug.rs
Opština Pirot – kordinator: Boban Nikolić, Opština Pirot

 

Opis projekta:

Kreativni gradovi i opštine Srbije: jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za razvoj politika podrške kreativnim industrijama bavi se podizanjem kapaciteta lokalnih samouprava i okruga i izgradnjom institucionalnih resursa za podršku razvoju kreativnih industrija i raznolikosti kulturnih izraza. U projektu će se raditi na edukaciji, profesionalizaciji i umrežavanju zainteresovanih strana u oblasti razvoja i implementacije politika i mera podrške razvoju kreativnih industrija, kao i mobilizaciji finanijskih sredstava za njihovu realizaciju. Prvom fazom projekta biće obuhvaćeni Nišavski, Pirotski i Toplički okrug.

Program profesionalizacije će pohađati 50 predstavnika lokalnih samouprava iz 15 opština pomenutih okruga, predstavnici civilnog sektora, kreativni preduzetnici, umetnici i predstavnici ustanova u kulturi. Projektom će se razviti set usluga za Regionalnu razvojnu agenciju JUG iz Niša i ona će se osposobiti da pruža inovativne usluge lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji strategija/programa za razvoj kreativnih industrija i mobilizaciji finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Kreiranje nove metodologije mapiranja i strateškog pristupa razvoju kreativnih industrija na lokalnom nivou realizovaće se kroz koncept „learning by doing“ odnosno kroz ekspertsko facilitiranje strateškog planiranja razvoja kreativnih industrija i izradu prve strategije/programa za kreativne industrije na teritoriji opštine Pirot. Model rada i koncept razvoja kreativnih industrija Pirota poslužiće kao ogledni model za izradu knjige standarda za stvaranje poslovnog okruženja naklonjenog kreativnim industrijama i primer dobre prakse ostalim opštinama. Na kraju projekta, Opštini Pirot će biti svečano dodeljen certifikat „Kreativni gradovi i opštine Srbije -Pirot“ koji je garancija povoljnog okruženja za razvoj lokalne kreativne ekonomije i dugoročne i sistemske posvećenosti opštine razvoju kreativnih industrija u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Projektne aktivnosti su:

  • Mapiranje kreativne ekonomije opštine Pirot, istraživanje kretivnih industrija Pirota, izrada programa razvoja kreatinvih industrija Pirota i njihova promocija u zemlji i inostranstvu (publikacija Creative Industries PIROT, video spot „Kreativni Pirot“, promo video paketi proizvoda i kreativnih preduzetnika Pirota, web promocija kreativnih industrija Pirota)
  • Izrada priručnika za planiranje razvoja kreativnih industrija na lokalnom nivou i knjige standarda za stvaranje poslovnog okruženja naklonjenog kreativnim industrijama, promocija
  • Kreiranje inovativnih usluga koje će u budućnosti Regionalna razvojna agencija Jug moći da pruža lokalnim samoupravama u razvoju kreativne ekonomije i mobilizaciji finansijskih sredstava za razvoj kreativnih industrija
  • Organizacija i umrežavanja sa donatorima i drugim zainteresovanim stranama koje mogu da podrže projekte razvoja kreativnih industrija u Pirotu
  • Završna međunarodna konferencija 3 Forum kreativne ekonomije i dodela sertifikata „Kreativni gradovi i opštine Srbije“ Opštini Pirot
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes