Konsalting

Konsalting usluge koje RRA JUG pruža su:

 1. podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo koje realizuje Fond za razvoj Republike Srbije;
 2. dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);
 3. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP i  program za programiranje regionalnog razvoja koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program podrške razvoju konkurentnosti MSPP, Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini:
  • Mera 1- sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou;
  • Mera 2- podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i  zadrugama za jačanje inovativnosti,
  • Mera 3- podrška malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju     brzog rasta – gazele;

  Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške poslovnim inkubatorima) kao i za druge programe i projekte;

 4. podrška pripremi i sprovođenju regionalnih razvojnih strategija;
 5. podrška osnivačima u svim fazama projektnog ciklusa.
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes