Ljudski resursi

Kvalitet intelektualnog kapitala u gradu Nišu baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pri tome su visoko obrazovani u oblasti računarske tehnologije. Na posebno visokom nivou je obrazovanje u oblasti tehničkih nauka, tako da studenti i učenici ove oblasti, na interancionalnim takmičenjima iz matematike, fizike i računarstva, pokazuju izuzetno visoke rezultate.

Sve srednje škole locirane su u centru grada. U gradu postoje 4 više škole, 2 umetničke, tehnička, ekonomska, komercijalna, škola za turizam i ugostiteljstvo, administrativno birotehnička, medicinska škola, hemijsko tehnička i škola za proizvodnju i preradu hrane. Njih pohađa oko 15.000 učenika.

Na trinaest fakulteta Univerziteta u Nišu, koji je osnovan 1965. godine, zaposlena su 1.502 profesora i predavača. Na Univerzitetu studira 26.272. studenta, od čega je 433 strana. Broj diplomiranih studenata na niškom Univerziteti, od njegovog osnivanja, dostigao je 41.000 različitih profila, 1.869 diplomiranih studenata završilo je masterske studije a, u isto to vreme, odbranjeno je 1.085 doktorskih teza.

U poslednjih deset godina, oko 3.000 učenika godišnje završi osnovnu školu, oko 4.000 učenika srednju i oko 1.500 studenata diplomira na niškom Univerzitetu, drugom po veličini u Srbiji.
Sve inforamcije o Univerzitetu nalaze se na sajtu www.ni.ac.rs

ljudskiresursi

Uporedo sa 13 fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu, raste i broj privatnih fakulteta. U gradu trenutno radi 7 fakulteta i svi oni obezbeđuju savremena znanja studentima u gradu Nišu. Kao dodatak formalnom obrazovanju, postoje i brojne, različite forme edukacija u gradu koje nude privatne kompanije (jezici, kompjuteri), civilno društvo (komunikacija, participacija, upravljanje projektima) i različiti projekti (upravljanje preduzećima, biznis, menadžment u poljoprivredi itd).

Poput većine zemalja u tranziciji, u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Srbija je decenijama gajila intenzivne odnose i povezivala se sa zapadnim ekonomijama. Na listi kompanija sa kojima lokalni partneri imaju dobre veze vode Siemens, Alcatel, General Motors, FIAT, IKEA i mnoge druge. Tokom godina intenzivne saradnje srpski radnici bili su edukovani i usvojili su tehnološka znanja kao i visoke kriterijume kontrole standarda. Uz bogato iskustvo u proizvodnji i upravljanju, lokalna radna snaga zahteva minimum treninga za usvajanje novih tehnologija i montažnih procesa. Veština lokalne radne snage ogleda se u porastu produktivnosti u sferi industrijske proizvodnje u proteklom periodu.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes