O Srbiji

Položaj Srbije u Evropi
Srbija, država budućnosti, nalazi se u Jugoistočnoj Evropi, u središtu Balkanskog poluostrva i prostire se na površini od 88.368 kvadratnih metra. Podeljena je na pet regiona (Beogradski region, Region Vojvodine, Region Šumadije i zapadne Srbije, Region južne i istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija), koji obuhvataju Grad Beograd kao posebnu teritorijalnu jedinicu i 29 Upravnih oblasti.

Srbiju odlikuje bogata priroda, planinski masivi, duga tradicija, moderna stremljenja i slavna istorija koju oslikava 16 rimskih imperatora koji au rodjeni ili živeli na njenoj teritoriji. Njena istorija i dostignuća čine je sastavnim delom savremene civilizacije i međunarodne zajednice.

Srbija se nalazi u zapadnoevropskoj vremenskoj zoni (jedan sat ispred griničkog vremena). Ima umereno kontinentalnu klimu, sa postepenim prelazom između četiri godišnja doba.

srbija-infoKao raskrsnica Evrope, važna je geopolitička teritorija, a međunarodni putevi i železničke pruge, pre svega koriodori 7 i 10, koji prolaze dolinama njenih reka, čine najkraću vezu između zapadne i centralne Evrope sa jedne, i Bliskog Istoka, Azije i Afrike sa druge strane.

Dužina granica Srbije je 2.364,4 km (suvozemna 1.570 km, rečna 751,1 km i jezerska 43,3 km). Na istoku se Srbija graniči sa Bugarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na severu sa Mađarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom a na jugu sa Albanijom i Makedonijom. Srbija ima 9,5 miliona stanovnika.

Pozicija Srbije čini je idealnom izvoznom lokacijom. Potvrda toga da je Srbija prerasla u vodeću investicionu lokaciju u centralnoj i istočnoj Evropi, je podatak da je Srbija u 2011. godini privukla 20 milijardi stranih investicija. Na listi vodećih stranih investitora nalaze se svetske kompanije kao što su FIAT, Telenor, Satrada, Mišelin, Gasprom, Intesa Sanpaolo, Beneton i dr.

Rezultat proaktivne politike države je više od 12 milijardi evra stranih direktnih investicija u proteklih pet godina. Vodeći sektori stranih ulaganja su u domenu pružanja usluga, kao što su finansije, telekomunikacije, naftni i maloprodajni sektor. S druge strane, podjednako značajna su i velika ulaganja u proizvodne sektore, kao što su prehrambena, automobilska, farmaceutska i duvanska industrija, proizvodnja odeće, eketornike i dr.

Srbija, drugo po veličini tržište u regionu, članica je CEFTE – treće zone po svojoj veličini u jugoistočnoj Evropi, sa preko 25 miliona stanovnika. Srbija je jedina zemlja izvan Zajednice nezavisnih država koja uživa Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom i zemljama kao što su Belorusija, Turska i Iran sa ukupno 320 miliona potrošača. Srbija uživa bescarinske olakšice sa EU i US za većinu proizvoda i usluga.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes