Obuke

Obuke postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima ARRA su:

  1. kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);
  2. priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
  3. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine  (u trajanju od dva dan);
  4. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
  5. inovacije – uvod (u trajanju od jedan dan);
  6. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
  7. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jedan dan);
  8. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);
  9. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jedan dan).
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes