Odluka o priznavanju kvalifikacije za izbor koncesionara za RCUO Keleš i 5 transfer stanica.

Objavio: dana 12.02.2016 | Komentari su isključeni na Odluka o priznavanju kvalifikacije za izbor koncesionara za RCUO Keleš i 5 transfer stanica.

Na javni poziv za izbor koncesionara za izgradnju i upravljanje RCUO Keleš i 5 transfer stanica u prvoj kvalifikacionoj fazi 9.2.2016 godine blagovremeno se prijavilo 4 kompanije:
  1. Helektor, Grčka
  2. Mesogeos, Grčka
  3. Konzorcijum Urbaser, Španija i Visokogradnja inžinjering, Srbija
  4. Štrabag, Austrija
Ponuđači su morali da ispune definisane uslove odlukama Skupštine Grada Niša i opština Aleksinac, Ražanj, Sokobanja, Doljevac, Merošina i Gadžin Han. Uslovi su se odnosili na STATUSNU DOKUMENTACIJU, FINANSIJSKU DOKUMENTACIJU, FINANSIJSKI KAPACITET I BONITET, OPŠTE I POSEBNO ISKUSTVO SA REFERENCAMA.
Stručnom procenom prispelih prijava sa dokazima utvrđeno je da su u potpunosti ispunili sve uslove, kompanije:
  1. Helektor, Grčka
  2. Konzorcijum Urbaser, Španija i Visokogradnja inžinjering, Srbija
Kompanije Mesogeos, Grčka i Štrabak, Austrija nisu dostavile odgovarajuće reference kojim dokazuju da su u proteklih 5 godina ostvarile promet u upravljanju postrojenjima za deponovanje i/ili tretman otpada najmanje 6 miliona evra, kumulativno 30 miliona evra. Zbog neispunjavanja jednog od eliminacionih preduslova ovim kompanijama nije priznata kvalifikacija.
 
Danom donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije 12.2.2016 godine, koji je ujedno i poziv Ponuđačima, počinje da teče rok od 40 dana za dostavljanje obavezujućih Ponuda .Kompanija Helektor i Konzorcijumu Urbaser-Visokogradnja inžinjering.
 
Rok za dostavljanje obavezujuće ponude je 23. Mart 2016 godine do 14 sati.
Otvaranje ponuda je istog dana u 16 sati.
 
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes