Planirani kapitalni projekti

Sistemske mere

1) Formiranje Fonda za razvoj Južne Srbije, sa ciljem finansiranja projekata projektovanja i izradnje infrastrukture uključujući i eksproprijaciju zemljišta, unapređenje poslovne infrastrukture i revitalizaciju braunfild lokacija, poljoprivredu i ruralni razvoj uključujući i komasaciju i izgradnju sistema za navodnjavanje.

2) Uvesti poreske olakšice i subvencije za privredna društva koja posluju na teritoriji Južne Srbije pre svega kroz oslobođenje plaćanja poreza na dobit i olakšavanje pristupa subvencijama.

3) Prenos prava svojine na lokane samouprave nad vojnim kompleksima koji nisu u upotrebi.

4) Povećati atraktivnost slobodnih carinskih zona na jugu Srbije – Slobodna zona Jug u Nišu i Prokuplju, Slobodna zona Pirot i Slobodna zona Vranje (u osnivanju) kroz podršku izradnji objekata u državnom vlasništvu za realizaciju braunfild investicija.

5) Prilikom kreiranja politike reindustrijalizacije neophodno je doneti strateške odluke i na bazi resursa – industrijske tradicije, obrazovne infrastrukture, strukture i raspoloživosti radne snage, opredeliti prioritetne industrijske sektore u određenim regionima i lokalnim samoupravama i upućivati strane investitore u, za konkretni industrijski sektor, konkurentnije regione. Za Grad Niš to su elektronika, IT, mašinska industrija, proizvođači komponenti iz navedenih oblasti, prerada hrane i logistika.

Vlada Republike Srbije investirala je ogromna sredstva u održavanje socijalnog mira u Kragujevcu do dolaska FIJATA. U zajedničku fabriku sa FIJATOM Vlada Srbije uložila je dodatnih 400 miliona eura. Danas primer oživljavanja Grada Kragujevca predstavlja primer dobre prakse, načina na koji država može razviti jedan region. GRAD NIŠ, KAO NAJVEĆI GRAD CENTRALNE SRBIJE I CENTAR REGIONA JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE OČEKUJE OD VLADE REPUBLIKE SRBIJE  DOVOĐENJE JEDNOG STRATEŠKOG INVESTITORA ILI GRUPE MANJIH INVESTITORA IZ NAVEDENIH OBLASTI. POTREBNA JE PODRŠKA VLADE I U OČUVANJU INDUSTIJSKIH KAPACITETA U METALSKOM KOMPLEKSU;

6) Uređenje vodotoka sliva Južne Morave;

7) Uspostavljanje mehanizama za podršku razvoju firmi koje se bave naprednim tehnologijama i formiranje IT Akademije koja će edukovati neophodne kadrove za praktičan rad u firmama iz oblasti naprednih tehnologija.

 

Konkretni projekti od regionalnog i lokalnog značaja

Grad Niš svoj razvoj bazira na Strategiji razvoja Grada do 2020. godine i godišnjim Programima razvoja Grada. U završnoj je fazi izrade i Strategija razvoja regiona za Nišavski, Toplički i Pirotski okrug.

Prema Strateškim pravcima definisanim Strategijom razvoja Grada Niša do 2020. godine i namenski prikupljenim inicijativama i projektima opština Nišavskog okruga dajemo pregled projekata čija realizacija je moguća jedino uz podršku Vlade Republike Srbije:

Strateški pravac I: Teritorijalni razvoj orijentisan ka održivoj životnoj sredini

Cilj strateškog pravca I: transformisati grad Niš u urbani regionalni centar sa visokim kvalitetom životne sredine, komunalne opremljenosti i saobraćajne povezanosti, u skladu sa naprednim razvojnim politikama i dobrim primerima prakse razvijenih evropskih gradova.

8) Izgradnja centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda Grada Niša, sa sistemom kolektora je projekat za koji je izrađena Studija izvodljivosti, čija je vrednost oko 70 miliona eura.

9) Regionalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih vida na ušću reke Toplice u Južnu Moravu (Doljevac, Bojnik, Merošina, Žitorađa)

10) Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštinu Gadžin Han i postrojenja za naselja Gornji i Donji Dušnik

11) Izgradnja sistema za vodosnabdevanje na teritoriji Južne Srbije, Selova (Kuršumlija – Prokuplje – Merošina – Niš) i sistema vodosnabdevanja Bojnik – Brestovac – Doljevac – Niš

12) Izgradnja sistema za vododsnabdevanje (i kanalisanje – prečišćavanje otpadnih voda) Opštine Svrljig

13) Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom za Niški region „Keleš“

14) Poboljšanje putne infrsatrukture i saobraćajne povezanosti kroz povezivanje Grada Niša (Gradskih opština Crveni Krst i i Pantelej), Opštine Svrljig, Aleksinac i Soko Banja (postoji protokol o saradnji između opština potpisan 16.01.2013.)

15) Izgradnja puta i železnice na pravcima Niš – Svrljig – Knjaževac – Zaječar i Niš – Prokuplje – Kuršumlija

Strateški pravac II: Uspostaviti sigurno i pouzdano okruženje za investicije kao osnovu za održiv ekonomski razvoj

Cilj strateškog pravca II: stvoriti uslove za ponudu adekvatne radne snage, otvaranje finansijskih mogućnosti za razvoj preduzetništva, logistike, privlačenje investicija, industrijsku realokaciju, unapređenje odnosa i stvaranje uslova za povećanje aktivnosti lokalne poslovne zajednice, kao i stvaranje novih preduzeća u visokoprofitabilnim oblastima.

16) Razvoj aerodroma Konstantin Veliki:

 1. Razvoj putničkog saobraćaja kroz uspostavljanje letova JAT-a i pribavljanje nedostajuće opreme uz podršku Direktorata za civilno vazduhoplovstvo i Aerodroma Nikola Tesla
 2. Kargo saobraćaj – obezbediti finansiranje / sprovođenje projekta izgradnje „Logističkog centra Slobodne zone Jug“ iz pretpristupnih fondova EU. EU MISP Program trenutno završava Studiju izvodljivosti, te je POTREBNO U PLAN PROJEKATA ZA FINASNIRANJE 2015. UBACITI OVAJ PROJEKAT VREDNOSTI 15. – 20. MILIONA EURA. PRUŽITI PODRŠKU NALAŽENJU STRATEŠKOG PARTNERA ZA RAZVOJ LOGISTIČKOG CENTRA NA AERODROMU;

17) U cilju unapređenja saradnje Univerziteta u Nišu i privrede regiona neophodna je Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Nišu, koja je planirana iz kredita Evropske investicione banke kroz projekat izgradnje inovacione infrastrukture koji sprovodi „JUP Istraživanje i razvoj“. Za izgradnju naučno-tehnološkog parka je određena lokacija u vlasništvu Grada Niša, izrađeni su neophodni projekti i izdata je lokacijska dozvola. Vrednost projekta je 10,5 miliona eura i NEOPHODNO JE DA MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE IZDA GARANCIJE ZA TAJ DEO KREDITA I DA JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ RASPIŠE MEĐUNARODNI TENDER ZA IZBOR IZVOĐAČA.

18) Infrastrukturno i komunalno opremanje lokacije Lozni Kalem (Zemljište cca 20 ha u svojini Grada Niša) u Niškoj Banji, u skladu sa važećim planskim aktima.

19) Grad Niš nema dovoljno zemljišta u svojini, kako bi se obezbedio ekonomski razvoj grada. Potrebna je podrška Vlade Republike Srbije u procesu pribavljanje imovine pre svega kroz prenos svojine od Republičke direkcije za imovinu, Ministarstava i javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač Republika Srbija:

 1. Prenos osnivačkih prava „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo“ od Republike Srbije na Grad Niš, radi pribavljanja oko 20 ha industrijskog zemljišta. Ministarstvo prosvete i nauke i Direkcija za imovinu Republike Srbije su nadležne institucije.
 2. Pribavljanje atraktivnog zemljišta u svojini Ministarstva pravde i državne uprave u okolini Okružnog zatvora u Nišu koje bi moglo biti stavljeno u funkciju industrijsko-komercijalne zone.
 3. Pribavljanje zemljišta od JP Srbija vode jer duž korita reke Nišave postoji zemljište u vlasništvu ovog JP koje može biti od izuzetnog značaja za Grad Niš. Pored ostalog omogućilo bi izgradnju kupališta pod nazivom „Ada Ženeva“ u Niškoj Banji.
 4. Prenos poljoprivrednog zemljišta u svojinu Grada Niša radi unapređenja voćarske i vinogradaske proizvodnje na teritoriji Grada Niša – Projekat „Povećanje vrednosti vinogradarstva“ i Projekat „Zelena zona“.
 5. Inicirati prenos imovine u svojini Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a koju Ministasrvo i Vojska ne koriste, u svojinu Republike Srbije, radi stavljanja u funkciju ili naknadnog prenosa lokalnim samoupravama.

20) POTREBNA JE PODRŠKA VLADE I U OČUVANJU INDUSTIJSKIH KAPACITETA U METALSKOM KOMPLEKSU I NALAŽENJA STRATEŠKIH PARTNERA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA MOGU NASTAVITI SA OBAVLJANJEM DELATNOSTI – LOŠE PRIVATIZACIJE I NEPRIVATIZOVANA PRIVREDNA DRUŠTVA (MIN VAGONKA I LOKOMOTIVA NIŠ, JASTREBAC NIŠ, PIVARA NIŠ, POMORAVLJE NIŠ, ELID Donji Dušnik – GADŽIN HAN ITD.) – Obezbediti pokretanje preoizvodnje privrednih društava iz metalskog kompleksa kroz: trateško partnerstvo fabrika iz oblasti železničkog programa MIN (Mašinska Industrija Niš) Holding-a (MIN Vagonka i MIN Lokomotiva) sa JP Železnice Srbije i omogućiti preživljavanje ovih dvaju fabrika. Obezbediti da prilikom izgradnje sistema za navodnjavanje u okviru investicija ove vrste od strane države, i kompanija kod kojih je država učesnik u kapitalu, kroz obezbeđenje  povlašćenog položaja domaćih proizvođači pumpi i na taj način omogućiti pokretanje proizvodnje i očuvanje radnih mesta u Fabrici pumpi Jastrebac.

21) Izgradnja regionalne indutrijske zone Niškog regiona na području međuopštinske saradnje Niš, Merošina, Doljevac

22) Jačanje elektroenergetskih kapaciteta radi podizanja konkurentnosti Industrijskih i polsovnih zona i obezbeđivanja kvalitetnog snabdevanja električnom energijom sadašnjih i budućih poslodavaca. Jačanje kapaciteta u Industrijskih zona u Nišu – IZ Sever – Aerodrom, IZ Zapad – Donje Međurovo, regionalnih industrijskih zone predviđeni prostornim planom IZ Doljevac-Bubanj i IZ Belotinac-Donje Međurovo, kao i IZ Merošina – Mramorsko Brdo i trafostanice Niš 15 u Opštini Doljevac

23) Finansijska podrška Vlade Srbije izgradnji multifunkcionalnog sajamskog prostora u Nišu. Izgradnja prvog objekta i uspostavljanja sajmišta radi kasnijeg daljeg razvoja po modelu JPP.

24) Pronalaženje konačnog i održivog rešenja za EI Holding i MIN Holding i zavisna privredna društva. Nažalost više ne govorimo o proizvodnim pogonima nego o napuštenoj imovini koja svakodnevno propada, ne može se staviti u ranije funkcije i iz tog razloga tražimo od Vlade da pokrene relevantne postupke koji će voditi u krajnjem preuzimanju državne imovine od strane Republičke direkcije za imovinu i prenos svojine na Grad Niš koji će gazdovati prostorom i infrastrukturom kao delom Industrijske zone Istok u slučaju EI Holding, odnosno delom Industrijske zone Zapad u slučaju MIN Holding. Obezbediti isplatu socijalnog programa radnicima EI Holding i MIN Holding.

25) Obezbeđivanje sredstava za opremanje industrijskih zona – IZ Zapad u ul. Ivana Milutinovića – sekundarno opremanje i IZ Istok Centar za vinogradarstvo – primarna i sekundarna infrastruktura.

26) Programi za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja:

 1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta kroz komasaciju i izgradnju sistema za navodnjavanje.
 2. Podrška razvoju vinogradarstva kroz obnovu Niškog vinogorja.
 3. Podrška razvoju voćarstva u Niškom regionu – Merošina – Gadžin Han.
 4. Podrška razvoju Stočarstva – Svrljig, Gadžin Han

27) Pokretanje ekspoatacije ležišta uglja „Dubrava“ Aleksinački rudnici Aleksinac.

28) Izvršiti izuzimanje iz privatizacije, prenos imovine na Republičku direkciju za imovinu i Grad Niš i objekta u okviru MIN Holding koji koristi Biznis inkubator centar Niš.

Strateški pravac III: Uravnoteženo i sveobuhvatno poboljšanje kvaliteta života u gradu Nišu

Cilj strateškog pravca III: Stvoriti podsticajnu i bezbednu društvenu sredinu u kojoj će svi građani moći da iskažu i da zadovolje svoje potrebe za pripadanjem i identitetom, druženjem i ličnim razvojem.

29) Podrška završetku izgradnje kapitalnih objekata sportske infrastrukture radi ispunjenja standarda neophodnih za održavanje međunarodnih takmičenja  – POTREBNA JE FINANSIJSKA PODRŠKA ZA IZGRADNJA ZAPADNE TRIBINE STADIONA ČAIR RADI ZADOVOLJENJA UEFA STANDARDA;

30) Razvoj skijališta Bojanine vode kroz preuzimanje demontiranih ski-liftova sa Kopaonika, izgradnja Novih staza, Izgradnja petlje na auto-putu Niš – Dimitrovgrad za Skijalište Bojanine Vode i Izgradnja pristupnog puta Ploče-Bojanine vode. Postoji projekat JP Skijališta Srbije i u toku je izrada planske dokumentacije za pristupni put i teritoriju skijališta.

31) Podrška obezbeđenju stanova – trajnog rešenja za preseljenje porodica čiji su stambeni objekti neuslovni za život zbog postojanja klizišta na Mrmorskom brdu.

32) Izvršiti izuzimanje iz privatizacije, prenos imovine na Republičku direkciju za imovinu i Grad Niš svih objekata koje koristi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš: MIN Holding, EI Holding, Nitex, Jastrebac.

Strateški pravac IV: Unapređenje institucionalnog okruženja i procesa upravljanja

Cilj strateškog pravca IV: uvesti institucionalne reforme u cilju poboljšanja sposobnosti i efikasnosti u procesima donošenja odluka, prateći principe subsidijarnosti na teritoriji grada.

33) U vezi planiranih izmena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju, Grad Niš pripremio je svoje predloge i sugestije, ali smatramo da radi efikasnog sprovođenja politike regionalnog razvoja, Zakonom moraju biti definisani regionalni centri, i u razvojno i institucionalno asimetričnoj Srbiji, na nivou Centralne Srbije treba kreirati regionalne institucije. Prihvatiti sugestije prilikom izrade izmena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju.

34) Doneti relevantne odluke o formiranju regionalnog javnog servisa u Nišu kroz prerastanje JP „Niška televizija“ u regionalni javni servis.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes