Privreda

Privredna struktura regiona

Na području Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga, za period januar-februar 2011.godine zabeležena je stopa rasta industrijske proizvodnje od 19,4%, dok je u Srbiji za isti period zabeležen rast industrijske proizvodnje od 4.9%. Evidentno je da najveće učešće u rastu industrijske proizvodnje i dalje ima prerađivačka industrija. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za područje regiona, ovaj trend je gotovo nepromenjen, jer je u 2007. godini sektor prerađivačke industrije u ukupnoj proizvodnji učestvao sa 96,2%, a u 2010. godini 98,3%, povećanje za 2.1%. Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u prerađivačkom sektoru imaju: proizvodnja duvanskih proizvoda (35,6%), proizvodnja proizvoda od gume i plastike (24,1%), prozvodnja prehrambenih proizvoda (12.9%), proizvodnja metalnih proizvoda sem mašina (6,6%) i proizvodnja osnovnih metala (5.3%) dok je učešće ostalih grana zanemarljivo.

Privredni subjekti

I pored brojnih ekonomskih i drugih poteškoća, kao i uzimajući u obzir da se radi o području sa 10 devastiranih opština, 3 nerazvijene i 2 razvijene (opština Pirot i Grad Niš), broj registrovanih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Regionu nije zanemarljiv. U regionu, zaključno sa martom 2011. godine, posluje 4.990 privrednih društava i 14.656 preduzetnika.

Najveća koncentracija preduzeća se može sresti u većim gradovima i to u gradu Nišu, opštini Pirot, Aleksinac i Prokuplje. Iako se zbog postojeće finansijske krize očekivao trend pada u broju registrovanih privrednih društava i preduzetnika, to se nije desilo, već se njihov broj u regionu neznatno povećavao u posmatranom periodu od 2008 – 2010. godine.

Preduzetnici

Prema podacima Agencije za privredne registre, ukupan broj aktivnih preduzetnika u Regionu u 2010. godini je bio 13.927. Oni zapošljavaju 22,2% od ukupnog broja zaposlenih u regionu. Posmatrano po okruzima ovaj broj varira, te je tako ukupan broj aktivnih preduzetnika na teritoriji Nišavskog upravnog okruga 9.953, od čega je samo u gradu Nišu bilo aktivno čak 7.206 preduzetnika, zatim sledi opština Aleksinac sa 1.052 preduzetniče radnje, dok su ostale opštine u Regionu imale manje više približan broj aktivnih preduzetnika, sa najnižim brojem u opštini Ražanj
gde je bilo aktivno svega 157 preduzetnika.

Privredna društva

Prema podacima Agencije za privredne registre, ukupan broj privrednih društava u Regionu u 2010. godini je bio 4.881. Posmatrano po okruzima ovaj broj varira, te je tako ukupan broj aktivnih privrednih društava na teritoriji Nišavskog upravnog okruga 3.767, od čega je samo u gradu Nišu bilo aktivno čak 3.166 preduzeća. Broj preduzeća u ostalim opštinama u regionu je veoma mali, a posle Niša najveći je u Aleksincu koji ima 204 registrovana preduzeća, a zatim Svrljig koji ima 110.

Prema podacima Agencije za privredne registre, a na osnovu dostavljenih finansijskih izveštaja preduzeća iz regiona za 2010. godinu ukupan broj zaposlenih u preduzećima je 49.335.

Od najbolje rangiranih preduzeća u Republici Srbiji, 2 su iz Nišavskog upravnog okruga i 1 iz Pirotskog. Ova preduzeća u isto vreme spadaju u najveće poslodavce u regionu.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes