Region

region1

Region koji obuhvata Nišavski, Pirotski i Toplički administrativni okrug ima ukupno 14 opština i grad Niš sa 766 naselja.

Ukupna površina teritorije iznosi 7.716 km2, što čini 8,73 % teritorije Repuplike Srbije.

Region se nalazi na jugoistoku Srbije, između 42⁰ 51’ i 43⁰48’ severne geografske širine i 20⁰57’ i 23⁰03’ istočne geografske dužine. Na istoku i jugoistoku region se graniči sa Republikom Bugarskom i sadrži tri pogranične opštine: Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica.

Prema popisu iz 2011.godine, na teritoriji Regiona živi 589.486 stanovnika, što čini 7,86 % populacije Republike Srbije. Prosečna gustina naseljenosti je 74,6 stanovnika/km2.

Grad Niš je administrativni centar Nišavskog upravnog okruga, sa 257.867 stanovnika, što čini 45,25 % ukupnog stanovništva koje živi u regionu.

Od većih mesta u regionu se nalaze Aleksinac sa 53.222 stanovnika u Nišavskom okrugu, Pirot sa 59.825 stanovnika, kao centralno mesto Pirotskog okruga i Prokuplje sa 45.725 stanovnika, kao administrativni centar Topličkog okruga.

Region se nalazi na raskrsnici balkanskih i evropskih puteva i ima odličnu nacionalnu i internacionalnu dostupnost, imavši u vidu činjenicu da celom dužinom regiona prolazi koridor X, koji se u Nišavskom okrugu račva na međunarodni put E-75 ka Jablaničkom okrugu i Skoplju i međunarodni put E-80 koji se istočno pruža kroz Pirotski okrug ka Sofiji, a jugozapadno kroz Toplički okrug ka Prištini.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes