Regionalni centar za upravljanje otpadom niškog regiona – Keleš

Objavio: dana 29.10.2013 | Komentari su isključeni na Regionalni centar za upravljanje otpadom niškog regiona – Keleš

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom, kroz sagledavanje svih opcija tretmana otpada u cilju smanjenja životne sredine i degradacije prostora. Realizacija osnovnog cilja izvršiće se kroz parcijalne ciljeve projekta koji se odnose na:

  1. Zadovoljenje povećanih zahteva za ekološki bezbednim uklanjanjem otpada (što ima za posledicu veće troškove odlaganja);
  2. Primenu principa naplate stvarnih troškova odlaganja otpada zagađivaču, proizvođaču otpada;
  3. Implementacija novih proizvodnih tehnologija i postupaka tretmana otpada
  4. Ispitivanje tržišta za plasman reciklabilnih proizvoda

Sakupljanje komunalnog otpada u Niškom regionu za upravljanje otpadom obavljaju uglavnom javna komunalna preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave. Organizacija kretanja vozila kao i raspored kontejnera se pretežno bazira na slobodnoj proceni i ranijoj praksi, a ne na odgovarajućim analizama zasnovanim na broju gravitirajućeg stanovništva, frekvenciji punjenja i pražnjenja kontejnera i kapacitetu vozila. U okviru sakupljanja i transporta komunalnog otpada može se posebno izdvojiti: neodgovarajući broj i struktura posuda za sakupljanje otpada; neodgovarajući raspored posuda; nedostatak odgovarajućih vozila za transport otpada; neodgovarajuća učestalost transporta otpada; neodgovarajuće rute kretanja vozila; nerešeno pitanje transporta otpada iz zdravstvenih ustanova i nekih privrednih subjekata.

Više o projektu >>>

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes