Registracija proizvoda sa geografskim poreklom / imena porekla – Oblačinska višnja

Implementacija – Sektor za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja, RRA Jug

2U cilju poboljšanja pozicioniranja specifičnih proizvoda sa teritorije koju pokriva, i kako bi pomogla stvaranju proizvoda sa dodatom vrednošću u Južnoj Srbiji, RRA Jug je započela proces registracije Oblačinske višnje kao proizvoda sa geografskim poreklom/ imenom porekla. Projekat za ovu aktivnost je definisan ugovorom koji je potpisan između tri strane – Regionalne razvojne Agencije Jug, kao izvođača posla i ZZ Oblačinska višnja i Opštine Merošina kao naručilaca posla, u cilju definisanja Specifikacije/Elaborata za registraciju Imena porekla Oblačinsk višnja, kao i u cilju promocije specifičnih proizvoda sa ovog područja. Projekat je započeo u aprilu 2013. godine, a prva faza projekta – izrada Elaborata za registraciju će biti završena do kraja 2013. godine. Ovo je samo inicijalna faza procesa unapređenja pozicije i promocije Oblačinske višnje. RRA Jug će, tokom ovog procesa, u saradnji sa partnerima ZZ Oblačinska višnja i Opštinom Merošina, razmatrati mogućnosti za buduće projekte i zajednički će ih pripremati, kako bi se nastavilo sa ovom aktivnošću i kako bi se dodala nova vrednost ovom izuzetno važnom lokalnom poljoprivrednom proizvodu.

1Ceo projekat je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje je od samog početka uključeno u proces i redovno učestvuje u konsultacijama. Održano je i nekoliko sastanaka sa predstavnicima MPŠV-a u Beogradu, kao i na terenu, u Opštini Merošina.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes