Završetak projekta „Information bridge“

Objavio: dana 21.08.2015 | Komentari su isključeni na Završetak projekta „Information bridge“

Nakon godinu dana uspešnog sprovođenja projekta IPA prekogranične saradnje Bugarska-Srbija koje finansira EU, danas se završava projekat Information bridge, koji su partnerski sprovodile Regionalna Razvojna Agencija Jug iz Niša, i Severno Američko-Bugarska komora, ogranak Sofija iz Sofije.

Tokom ovog projekta ostvareni su značajni rezultati, a ostvareni su i kontakti između brojnih poslovnih subjekata sa teritorija pograničnih regiona Srbije i Bugarske. Glavni korisnik projekta je bila Slobodna Zona Pirot, za čije potrebe je urađena informativna studija o prednostima poslovanja u ovoj slobodnoj zoni, kao i o uslovima pokretanja novih biznisa u okviru SZ Pirot. Izrađena je analiza konkurentnosti bugarskih firmi koje žele da izvoze u Srbiju i sarađuju sa SZ Pirot.

Tokom projekta su održene dva poslovna Foruma – jedan u Sofiji, u maju 2015, a drugi u Nisu juna 2015 godine kojima su prisustvovali brojni poslovni entiteti, kao i institucije podrške koje čine poslovno okruženje u pograničnim oblastima Srbije i Bugarske.Imajući u vidu značaj ovakvih aktivnosti id a se Regionalna Razvojna Agencija Jug inače bavi ovim pitanjima, ovaj projekat predstavlja samo početak rada u pograničnim regionima i još bolje uspostavljanje saradnje sa SZ Pirot. RRA Jug će i u buduće nastaviti rad u ovim oblastima, i nastojaće da proširi usluge koje pruža i na poslovne subjekte u Bugarskoj preko uspostavljene mreže saradnika tokom ovog projekta.

Sve detaljnije informacije o ovom projektu, kao i drugim aktivnostima RRA Jug možete pronaći na sajtu www.rra-jug.rs, kao in a web portalu koji je razvijen u toku projekta www.info.freezonepirot.com

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes